Noticeboard

Need Help / Offer Help

Are you looking for volunteers?
Do you want to participate in a volunteer program?

Great! Send us your ads and we will publish them. We will be pleased to help you!

Go for it and send an e-mail to fundacja@epolak.org

Jak promować organizację non profit w Internecie?

Jak promować organizację non profit w Internecie?

Organizacja pozarządowa, podobnie jak firma, powinna się promować. Powód jest prosty: działania promocyjne pomogą NGO poinformować o inicjatywach i realizowanych projektach oraz zebrać fundusze niezbędne na działalność non profit. Bez promocji NGO nie istnieje...