Fundacja ePolak ma przyjemność pomagać:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym


Dalej Razem – Stowarzyszenie pomocy osobom autystycznym
– Celem stowarzyszenia jest  pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także ich rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji, poprawy zdrowia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.

 

Fundacja Synergia - kursy i szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Synergia zajmuje się organizację kursów i szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Ich działania mają na celu wyrównywanie szans na rynku pracy. Swoim podopiecznym oferują doradztwo zawodowe, prawne oraz psychologiczne.

 

 

Fundacja Soundcore - wspieranie młodzieży uzdolnionej artystycznie

Fundacja Soundcore prowadzi działalność mającą na celu wspieranie, promowanie i pomaganie w rozwoju młodzieży uzdolnionej artystycznie. Fundacja prowadzi inicjatywy o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, a także udziela pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

 

Fundacja Jagoda

Fundacja Jagoda pomaga osobom cierpiącym na chorobę oparzeniową. Realizuje swoje cele poprzez wsparcie finansowe, organizowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, wydawanie publikacji a także wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych.

 

 

Otrzymane referencje

 

Referencje ePolak - Fundacja Dalej Razem